Croeso / Welcome

 

Cyswllt / Contact

post@sbensh.com

01766 830 156

Gai Toms            www.gaitoms.com

Rhwng y Llygru a’r Glasu.   (SBENSH CD001 / 2008)

£7.00  CD    (+£1.50 post)


CD

01 Bloeddio drwy hanner canw / 02 Balad yr atgyfodiad / 03 Llosgi /

04 Cardotyn / 05 Er mwyn ein parhad / 06 Melas / 07 Heddiw /

08 Cymeryd fy llaw / 09 Un gwch / 10 Ffoaduriaid Norfolk / 11 Fy mab /

12 Rhwng y llygru a’r glasu / 13 Jam jynk

recordiau      SBENSH      records

NEWYDD!  / NEW!


Gai Toms            www.gaitoms.com

Bethel   Albwm dwbl / Double album (SBENSH CD002 / 2012)

£12.99  CD x 2    (+ £1.50 post)


CD1 Bethel ‘Hen’

01 Cân y dewis / 02 Cylchoedd / 03 Seren / 04 Tân yn y sgwâr / 05 Adar o’r unlliw /

06 Y Bonws / 07 Un / 08 Ar y Moelwyn / 09 Hud o hyd / 10 Bethel


CD2 Bethel ‘Newydd’

01 Awyr las / 02 Daw’r haf yn ôl / 03 Llyn Tekapo / 04 Bradwr / 05 Anti Paganda /

06 Haul ar fryn / 07 Eiliadau / 08 Glaw yr haf / 09 Twll tyllu / 10 Stiletos Gwydr /

11 Tân oer / 12 Diwrnod eliffantod     + Trac bonws / Bonus track!

stiwdio          SBENSH          studio

Rydym wrthi’n trosi hen festri capel Bethel, Bro Ffestiniog i stiwido recordio a gofod ymarfer, lot o waith i’w wneud eto, ond... ara bach a fesul dipyn! Er hyn, mae modd gwneud recordiad o safon yma. Byddwn yn gosod cegin, toilet a swyddfa newydd fel y cam cynta o’r gwaith adnewyddu. Mwy i ddod.   Cysylltwch i drafod eich syniadau!


We have acquired the old Bethel chapel vestry in the Ffestiniog area ,North Wales, to convert into a recording & rehearsal space, a lot of work to do yet, but... it’s functional! A great sounding hall in a beautiful quiet location in the mountains of North Wales. We have started to fit a new kitchen, toilet & office. More to come.    Please get in touch to discuss your ideas.

cynhyrchiadau     SBENSH    productions

Cerddoriaeth i theatr, ffilm, teledu a’r wê / Cynhyrchiadau i’r radio / Trefnu gigs / Sain byw /Prosiectau cerddorol / + mwy!      Cysylltwch i drafod eich syniadau!


Music for theatre, film, tv and web / Production for radio / Gigs / Live sound /

Community music projects / + more!      Get in touch to discuss your ideas!

PRYNWCH DDAU!  /  BUY TWO!


Bethel (Double album) + Rhwng y Llygru a’r Glasu.   (SBENSH)

£18.00  CD    (+£1.50 post)